Följ Svenska Mässan / Swedish Exhibition & Congress Centre Group

Kunskap & Framtid: Vartannat jobb automatiseras

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2014 16:08 CET

Kreativitet och empati allt viktigare när datorerna konkurrerar om jobben

Om två decennier beräknas över hälften av dagens anställda kunna ersättas av digital teknik, enligt en nyligen publicerad studie. För den som funderar kring sin framtid blir det allt viktigare att planera inför datorernas framfart.

Det är Stiftelsen för Strategisk Forskning som granskat vilka effekterna på arbetsmarknaden kan bli av en allt ökad digitalisering, automatisering och robotisering. Yrken inom till exempel kassahantering, försäljning och bokföring är sådana som löper stor risk att ersättas av datorer under de kommande två decennierna. För att lyckas på framtidens arbetsmarknad krävs istället egenskaper som kreativitet, empati och förhandlingsförmåga. Kunskaper inom ledarskap står också högt i kurs.

- Den här studien är högintressant när man som ung funderar kring sin framtid. Vilka egenskaper och förmågor ska jag jobba med, vilka yrken är mer framtidssäkra än andra? Vissa jobb kommer bestå under lång tid, såsom polis, lärare och jurist, medan andra riskerar att på sikt ersättas av datorer, säger Fredrik Egelstedt, affärsansvarig på Kunskap & Framtid.

Samtidigt som datorerna ersätter allt fler yrken ger de också många fördelar, såsom bättre diagnoser inom sjukvården, självkörande och säkrare fordon, energisnålare system och förfinade analyser inom en rad områden. Och i många yrken kan människorna och datorerna samverka för bättre resultat.

Trygga listan
Exempel på yrken med låg sannolikhet att ersättas av datorer under de kommande 20 åren:
• Präster
• Lärare inom alla områden
• Politiker
• Verkställande direktörer
• Psykologer
• Jurister
• Dataspecialister
• Poliser

Varningslistan
Exempel på yrken med hög sannolikhet att ersättas av datorer under de kommande 20 åren
:
• Bokförings- och redovisningsassistenter
• Maskinoperatörer
• Kassapersonal
• Försäljare inom detaljhandel
• Montörer
• Maskinförare
• Lokförare

Studien ”Vartannat jobb automatiseras” presenteras på mässan Kunskap & Framtid som genomförs den 13-15 november på Svenska Mässan, Göteborg.
För mer information se www.kunskapframtid.se

Hela studien kan läsas på Stiftelsen för Strategisk Forsknings hemsida: http://www.stratresearch.se/sv/ssf/Nyheter/2014/Vartannat-jobb-automatiseras/

För mer information, kontakta: Fredrik Egelstedt, affärsansvarig Kunskap & Framtid, e-post fredrik.egelstedt@svenskamassan.se, tfn 031-708 8203

Fakta om Kunskap & Framtid
På Kunskap & Framtid, som arrangeras den 13-15 november, är målsättningen är att visa upp alla de möjligheter som finns till eftergymnasial utbildning samt kopplingen mellan utbildning och arbetsliv. På Kunskap & Framtid får besökarna svar på frågor om jobb, arbetsmarknad, studier, studieekonomi, studera som vuxen, utlandsstudier och karriärplanering. Utställare är bl.a. högskolor/universitet, folkhögskolor, vuxenutbildningar, privata utbildningsanordnare, kvalificerad yrkesutbildning, utländska skolor, förmedlare av utländska utbildningar. arbetsgivare, branschorganisationer, myndigheter och förbund.

Svenska Mässan

Svenska Mässan Mässor och Möten AB är en av Nordens största och ledande arrangörer av mässor, events och konferenser med fokus på att skapa nya och bättre affärer genom personliga och gränsöverskridande möten.

Mässportföljen består av ett 30-tal egna varumärken jämte uppdragsmässor, som riktar sig till ett brett spektrum av branscher. Portföljen är i ständig utveckling för att möta våra kunders olika behov. Med ledande kompetens, gedigen erfarenhet och stor kapacitet skapar vi arenor för goda affärsmöjligheter på vår unika anläggning i stadens hjärta. Vår ambition är att vara våra kunders mest affärsskapande partner.

Svenska Mässan Mässor och Möten AB är ett helägt dotterbolag till Svenska Mässan Stiftelse med ca 70 anställda och en omsättning på runt 230 Mkr. Vd är Ulrika Liss-Daniels.
Andra bolag i Svenska Mässan-koncernen är Gothia Towers AB och Bok & Bibliotek i Norden AB.

Tel: 031-708 80 00. Public Relations: 031-708 80 06. Fax: 031-708 84 60.
E-post: press@svenskamassan.se - www.svenskamassan.se