Följ Svenska Mässan / Swedish Exhibition & Congress Centre Group

Nya forskarperspektiv på Thomas Thorild

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2013 14:25 CEST

”En skald och filosof för de unga, för brushuvuden och ikonoklaster, en rebell ständigt på kant med sin omvärld…...”

Låter som en ovanlig karaktäristik av en svensk. Men så handlar det också om Thomas Thorild så som Kenneth Gustafson formulerar sig i egenskap av redaktör i ett kort förord till en helt ny bok om denne 1700-talspoet, rebell och filosof. Boken med titeln:

”Talekonst och passion – skalden och filosofen Thomas Thorild. En antologi”

Kenneth Gustafson har tidigare skrivit boken Thomas Thorild – skalden – rebellen. Denna gång har han inbjudit åtta forskare, varav sex professorer, att utifrån sina respektive discipliner ge sitt bidrag till bilden av Thomas Thorild, född i Svarteborg i Bohuslän 18 april 1759, landsförvisad 1793, anställd 1795 med professors karaktär vid universitet i Greifswald, där han avlider den 1 oktober 1808.

I Greifswald verkar en av skribenterna, fil dr Carola Häntsch, som spekulerar i möjliga beröringspunkter mellan Thomas Thorilds tänkande och diktkonst och den tyske romantiske målaren Caspar David Friedrichs tänkande och bildkonst i en artikel som publiceras på såväl tyska som svenska i översättning av fil dr Magnus P Ängsal vid Göteborgs universitet.

Knutna till Göteborgs universitet är också professor emeritus i idé- och lärdomshistoria Nils Eriksson, den i Thorild-sammanhang ofta återkommande professor emeritus i litteraturvetenskap Tomas Forser, som inte oväntat uppehåller sig vid Thorilds mest kända skrift, En Critik öfver Critiker, samt professorn i litterär gestaltning Gunnar D Hansson, som slår ett slag för Thorild som hälsopredikant genom att påminna om hans saligen bortglömda skrift ”Handbok för omtänksama Hushåld i Diäten”.Birgitta Almgren, professor emerita vid Södertörns högskola, belyser mot vilken politisk bakgrund den radikale politikern och skolreformatorn Stellan Arvidson gjorde Thomas Thorild-forskningen till sin livsuppgift. Professor Stefan Jonsson vid Linköpings universitet tar Arvidson och Thorild till utgångspunkt för ett resonemang om den marxistiska litteraturforskningen i Sverige. Retorikprofessor Otto Fischer vid Uppsala universitet skriver om Thorilds uppfattning om vad sann vältalighet är och redaktören själv, Kenneth Gustafson, bidrar med ett inlägg om Thorild och radikalismen utifrån dennes två stora diktverk, Passionerna och Harmen.

Boken ges ut av Thomas Thorild Sällskapet med stöd av Svenska Akademien och Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen. 

Thomas Thorild Sällskapet ställer ut på Bokmässan bland de Litterära Sällskapen. Monternumret är B08:73.

Klockan 17.00, lördagen den 28 september presenterar Kenneth Gustafson den nya antologin på De Litterära Sällskapens scen. Presentationen avslutas med ett releaseparty i montern B08:73.

Välkomna!
Bertil Falck
Ordförande
bf@bokmassan.se www.thomasthorild.se 

För mer information, kontakta:
Kenneth Gustafson, e-post: kenneth.gustafson@hotmail.com eller tfn 0705 915574.

Svenska Mässan är idag en av Nordens effektivaste mötesplatser. Varje år kommer drygt en miljon besökare till Svenska Mässan för att delta i ett 30-tal mässor samt 100-tals små och stora konferenser och kongresser. Svenska Mässan äger och driver också Gothia Towers, ett av Nordens största hotell, samt en av Sveriges största restaurangverksamheter med bl a välrenommerade Heaven 23 och italienska Incontro.

Svenska Mässan har tillsammans med dotterbolag drygt 600 anställda, en omsättning på cirka 900 Mkr och generar årligen runt 2,3 miljarder kronor i besöksnäringseffekter till Göteborg. VD och koncernchef är Carin Kindbom.