Följ Svenska Mässan / Swedish Exhibition & Congress Centre Group

VA-mässan 2012 i Göteborg

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2012 09:34 CEST

Volymmålet är redan nått 
- nu ska den politiska slagkraften säkras! 
VVS-Fabrikanterna hävdar att investeringarna i VA-nätet behöver tredubblas för att inte underhållsskulden skall växa ytterligare. VD Hans Ewander, förväntar sig att politikerna slutar att ducka för VA-frågorna och kommer till VA-branschens självklara samlingsplats i höst för att diskutera denna investeringsmässigt eftersatta del av svensk infrastruktur. 

18-20 eptember blir det VA-mässa på Svenska Mässan i Göteborg. 
-Intresset är rekordstort och volymmålet är redan nått. Nu ska vi se till att mässan, tillhörande konferensprogram och övriga aktiviteter lyfter in dessa angelägna samhällsfrågor mitt i den politiska dagsdebatten, säger Anki Fagerström som är projektledare för VA-mässan. 

Nye generaldirektören till mässan 
VVS-Fabrikanterna storsatsar på VA-mässan och inte minst deras egen konferenspunkt tar upp VA-sektorns betydelse för miljö- och klimatstatus. Björn Risinger, generaldirektör för nya Havs- och vattenmyndigheten kommer till konferensen och presenterar myndighetens relation till VA-frågorna. 

Syna VA-nätet för framtiden! 
Hans Ewander, VD för VVS-Fabrikanternas Råd, menar att det är bra att politiker och andra beslutsfattare önskar att vi hade ett intakt högpresterande VA-nät i Sverige. Dessvärre är så inte fallet. Och det är lätt att gå kvar i okunskap eftersom VA-nätet ligger osynligt under jord. 
Dessutom skall den kommunala budgeten räcka till sektorer som skola, vård och omsorg där alla diskuterar bristerna. Men det gäller att inte ställa VA-investeringarna mot andra investeringar, menar Hans Ewander. 
- Vår roll som branschföreträdare är att förklara den goda ekonomin som ligger i att åtgärda släpande underhåll i tid istället för att som nu tvingas snabb-fixa med brandkårsutryckningar. 

Att påpeka brister handlar om lojalitet 
Hans Ewander hoppas att VA-branschen själv och beslutsfattarna förstår att budskap och råd förmedlas för att de behövs och för att samhället skulle spara både tid och pengar på förebyggande medicinering. 
- Det ligger inte i vårt intresse att mucka gräl med kommuner och andra VA-intressenter genom att överdriva problemen. Och vi är givetvis inte heller ute efter att hitta syndabockar. Det viktiga är att vi tillsammans tar itu med våra brister för att spara pengar och miljö samt minskar hälsoriskerna som följer av bristfälliga VA-system, säger Hans Ewander. 


För mer information om VA-mässan och konferensprogrammet se www.vamassan.se 

Kontakt Anki Fagerström,Svenska Mässan, tel 031-708 82 37. 
Kontakt Hans Ewander, VVS-Fabrikanternas Råd, tel 08-2414 86. 

Svenska Mässan är idag en av Nordens effektivaste mötesplatser. Varje år kommer drygt en miljon besökare till Svenska Mässan för att delta i ett 30-tal mässor samt 100-tals små och stora konferenser och kongresser. Svenska Mässan äger och driver också Gothia Towers, ett av Nordens största hotell, samt en av Sveriges största restaurangverksamheter med bl a välrenommerade Heaven 23 och italienska Incontro.

Svenska Mässan har tillsammans med dotterbolag drygt 550 anställda, en omsättning på 800 Mkr och generar årligen runt 2 miljarder kronor i besöksnäringseffekter till Göteborg. VD och koncernchef är Carin Kindbom. 

Tel: 031-708 80 00. Public Relations: 031-708 80 06, 031-708 80 07. Fax: 031-708 84 60. E-post: press@svenskamassan.sewww.svenskamassan.se.