Följ Svenska Mässan / Swedish Exhibition & Congress Centre Group

Vem bestämmer spelreglerna på framtidens energimarknad?

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2013 12:22 CEST

Ny teknik skapar möjligheter till stora förändringar inom energisektorn. Men i vilken riktning ska den förändras? Under Elfack 2013 på Svenska Mässan i Göteborg kommer branschens stora och angelägna frågor att diskuteras i en strategikonferens den 13-14 maj.

Politiska beslut och regelverk utformade av myndigheter sätter ramarna för energimarknaden, men ny teknik och även opinionstryck kan också förändra de affärsmässiga förutsättningarna radikalt.

På strategikonferensen belyses energimarknaden från flera olika perspektiv, såsom hållbarhet, ny teknik, strategiska vägval och den enskilde konsumentens roll. Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Anneli Hulthén öppningstalar.

- Med tanke på hur beroende vi är av energi är det viktigt att hållbara lösningar tas fram, vilket lyfts fram på Elfack 2013, kommenterar Anneli Hulthén.

- Göteborg är motorn för hela Västsverige och för oss är det självklart att vi måste värna vårt klimat, oavsett om det gäller uppvärmning eller transporter. Vårt mål är att ständigt förbättra vårt miljö- och klimatarbete och detta sker i både stort och i smått. Exempelvis testar vi nu att använda elbilar inom hemtjänsten, likväl som att Göteborg sedan länge har ett väl utbyggt fjärrvärmenät.

De frågor som tas upp är högst relevanta även utanför branschen: Vad medför decentraliserad kraftgenerering med sol- och vindkraft, smarta elnät, elektrifiering av fordon och det ständigt uppkopplade samhället? Hur effektiv kan energianvändningen egentligen bli? Hur ser framtidens energisystem ut? Hur tar vi tillvara energiteknik för att generera tillväxt? Och vem bestämmer vilken väg vi ska välja?

- Denna konferens, som är en nyhet på Elfack, tillför verkligen något viktigt, eftersom dessa frågor är synnerligen aktuella, säger Ola Lundqvist, mässansvarig för Elfack 2013.

- Jag är övertygad om att den kan attrahera många olika grupper och att den är ett steg i att utveckla vår mötesplats.

Medverkar på konferensen gör bland annat ledande företrädare för Ericsson, Volvo, Eon, Chalmers, Energimyndigheten, Elforsk, Swedish ICT, Svensk Vindenergi, Samordningsrådet för Smarta Elnät och Power Circle.

Elfack 2013 anordnas 13-17 maj på Svenska Mässan i Göteborg.

För mer information:
Ola Lundqvist, mässansvarig Elfack 2013, tfn 031-708 82 45, 0708-80 80 90
E-post: ola.lundqvist@svenskamassan.se 
För program och bokning: www.elfack.com 

Svenska Mässan är idag en av Nordens effektivaste mötesplatser. Varje år kommer drygt en miljon besökare till Svenska Mässan för att delta i ett 30-tal mässor samt 100-tals små och stora konferenser och kongresser. Svenska Mässan äger och driver också Gothia Towers, ett av Nordens största hotell, samt en av Sveriges största restaurangverksamheter med bl a välrenommerade Heaven 23 och italienska Incontro.

Svenska Mässan har tillsammans med dotterbolag 600 anställda, en omsättning på 900 Mkr och generar årligen drygt 2,3 miljarder kronor i besöksnäringseffekter till Göteborg. VD och koncernchef är Carin Kindbom. 

Tel: 031-708 80 00. Public Relations: 031-708 80 06. Fax: 031-708 84 60.
E-post: press@svenskamassan.se - www.svenskamassan.se