Följ Svenska Mässan / Swedish Exhibition & Congress Centre Group

Vitalis-stipendiet 2012: SMS som räddar liv

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2012 09:14 CEST

– Vi blev själva överraskade av det enorma genomslaget!
Det säger David Fredman, projektledare för SMSlivräddare vid Södersjukhuset i Stockholm, som tilldelas årets Vitalis-stipendium.
I kommunklassen belönas Gävle kommun för en ny webbtjänst för anhörigvårdare.

Svenska Mässan utdelar årligen, i samarbete med Tieto, Vitalis-stipendiet till innovativa IT-projekt, dels inom kommunsektorn, dels inom den landstingsstyrda vården.
Årets stipendier, på vardera 25 000 kr, utdelas onsdagen 18 april på Vitalis, Nordens största konferens och mässa om eHälsa.

På landstingssidan belönas alltså projektet SMSlivräddare. Enligt juryns motivering har stipendiaten “skapat en livsviktig tjänst som på ett dramatiskt sätt kan öka överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus“.
– Vi är mycket stolta och hedrade, säger David Fredman i forskarlaget Hjärtstoppcentrum vid Södersjukhuset, som driver projektet.
– Idén kläcktes redan för åtta-nio år sedan av våra professorer Leif Svensson och Mårten Rosenqvist. Att det dröjt innan vi kunde realisera den berodde mest på svårigheter med den mobila positioneringstekniken.
Ett samarbete med LEKAB Communication Systems löste problemen och i juni 2010 sjösattes projektets pilotfas i Stockholms innerstad.

Projektet går ut på att människor som utbildats i hjärt- och lungräddning (ca två miljoner i Sverige) frivilligt ansluter sig via hemsidan SMSlivräddare.se.
När ett misstänkt hjärtstopp inträffar aktiveras systemet på SOS Alarm.
Livräddarnas mobiltelefoner lokaliseras med mobil positionering och de livräddare som befinner sig i närheten larmas via ett SMS så att de kan ta sig till platsen för att hjälpa den drabbade.

Resultaten så här långt har varit minst sagt positiva: i 40 procent av fallen har en livräddare varit på plats innan ambulansen
– Och vi vet ett flertal fall där liv därför kan ha räddats, säger David Fredman.
Projektet utvidgades i november 2011 till att omfatta hela Stockholms läns landsting. Hittills har närmare 6 000 frivilliga livräddare anmält sig.
– Vi har fått förfrågningar från flera regioner i Sverige och även från våra nordiska grannländer, som är intresserade av systemet, säger David.
– Vitalis-stipendiet betyder att vi bl a kan arbeta vidare med att utveckla och optimera systemet för att fler patienter ska kunna nås snabbare.

En helt annan typ av innovation belönades i kommunklassen.
Det handlar om en Anhörigstödsportal. En webbtjänst, införd i Gävle kommun, till stöd för anhörigvårdare och för kommunens personal.
Portalen är anpassad till både anhörigvårdarens och den vårdades behov och har 700 anhörigvårdare anslutna.
Enligt juryn ”ett bra exempel på hur teknik kan användas för att stödja arbetet, förbättra vårdkvaliteten och underlätta kvarboendet för gamla och sjuka”.
Stipendiet mottas av Marie Bengtsson, Anhörigstöd Omvårdnad i Gävle kommun.


Vill du veta mer?
Ring Eva Martinsson, mässansvarig för Vitalis på Svenska Mässan, tfn 031-708 82 40. Mer information: www.vitalis.nu  

Svenska Mässan är idag en av Nordens effektivaste mötesplatser. Varje år kommer drygt en miljon besökare till Svenska Mässan för att delta i ett 30-tal mässor samt 100-tals små och stora konferenser och kongresser. Svenska Mässan äger och driver också Gothia Towers, ett av Nordens största hotell, samt en av Sveriges största restaurangverksamheter med bl a välrenommerade Heaven 23 och italienska Incontro.

Svenska Mässan har tillsammans med dotterbolag drygt 550 anställda, en omsättning på 800 Mkr och generar årligen runt 2 miljarder kronor i besöksnäringseffekter till Göteborg. VD och koncernchef är Carin Kindbom. 

Tel: 031-708 80 00. Public Relations: 031-708 80 06, 031-708 80 07. Fax: 031-708 84 60. E-post: press@svenskamassan.sewww.svenskamassan.se.